ความสุข จะมีความหมายแท้จริง เมื่อได้แบ่งปัน ... The simple life-ชีวิตที่เรียบง่าย Adventurous-รักการผจญภัย Brave heart-ใจกล้าหาญ Creative-มีความคิดสร้างสรรค์ ...

วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2558

ปลาโอขาว

ปลาโอขาวชื่อสามัญ FRIGATE MACKEREL

ชื่อทางวิทยาศาสตร์ Auxis thazard (Lacepede)

ถิ่นอาศัย พบอยู่ทั่วไปบริเวณนอกฝั่งทะเลจากจังหวัดปัตตานีลงไปทางใต้และด้านทะเลอันดามัน

ลักษณะ  เป็นปลาผิวน้ำที่อยู่ร่วมกันเป็นฝูง ว่ายน้ำเร็วและชอบกระโดดอยู่เหนือน้ำ รูปร่างเพรียวแบบกระสวย ลำตัวค่อนข้าง ปากกว้างและมีฟันแหลมคม ครีบหลังแบ่งเป็นสองส่วน ครีบหลังห่างจากส่วนหน้า และมีครีบฝอยอยู่ 8 อัน ครีบหูสั้น ครีบก้นมีลักษณะเดียวกับครีบหลังส่วนหลัง ครีบหางเว้าลึกเป็นรูปวงเดือน มีเกล็ดเล็กอยู่บริเวณใต้ครีบหลังอันแรก มีแถบลายสีดำขนาดเล็กประมาณ 15-18 แถบอยู่บริเวณเหนือเส้นข้างตัว ตั้งแต่ใต้ครีบหลังถึงโคนหาง

ขนาด ที่พบทั่วไปมีความยาว 25-40 เซนติเมตร

อาหาร ปลาขนาดเล็กและปลาหมึก

ประโยชน์ เนื้อปลาใช้ปรุงเป็นอาหาร

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น