ความสุข จะมีความหมายแท้จริง เมื่อได้แบ่งปัน ... The simple life-ชีวิตที่เรียบง่าย Adventurous-รักการผจญภัย Brave heart-ใจกล้าหาญ Creative-มีความคิดสร้างสรรค์ ...

วันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2558

เครื่องคำนวนคลื่นน้ำตื้น คลื่นชายฝั่ง

เครื่องคำนวนคลื่นน้ำตื้น คลื่นชายฝั่งใช้สำหรับทำนายหรือคาดการณ์ คลื่นน้ำตื้น/คลื่นชายฝั่ง ที่เข้าหาฝั่ง อาจเป็นประโยชน์กับ

  • เรือที่ต้องจอดในทะเล และใกล้ฝั่ง จะต้องจอดระยะห่างเท่าใด เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบของคลื่นชายฝั่ง
  • คนที่มีสิ่งปลูกสร้างริมฝั่ง เพื่อศึกษาลักษณะคลื่นและผลกระทบของคลื่น
  • สปอร์ทคลับทางทะเล
  • นักวิจัยทางทะเล ใช้ทำแบบทดสอบและการคาดการณ์ทางทะเล
  • อื่นๆ


Shallow Water Wave Calculator
Shoaling Factor Nomogram
Breaking Depth Nomogram
Dynamic Fetch Calculatorคำจำกัดความและความหมาย

Significant Height ความสูงอย่างมีนัยสำคัญ
Period (T) คาบเวลา

Deep Water น้ำลึก
Steepness ความสูงชัน
Wave Height ความสูงของคลื่น
Wave lenght ความยาวคลื่น
Amplitude ความกว้าง
Transition Zone Starting Deep โซนเปลี่ยนเริ่มที่ความลึก
Shallow Water Starting Deep โซนน้ำตื้นเริ่มที่ความลึก
Velocity ความเร็ว
Group Velocity ความเร็วกลุ่ม

Attenuation การลดทอน
Wave Attenuation Estimator ประมาณ การลดทอนคลื่น

Shoaling การตื้น
Shoaling Effect Estimator ประมาณ ผลของการตื้น

Refraction การหักเห
Refraction Effect Estimator ประมาณ ผลของการหักเห
Angle of Refraction มุมของการหักเห

Breaker Type แบบของการหยุดคลื่น

Wave Set-up จุดตั้งต้นคลื่นบทความที่เกี่ยวข้อง : วิธีใช้ การเดินทางของคลื่น ... เมื่อคลื่นกระทบฝั่ง


ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น