ความสุข จะมีความหมายแท้จริง เมื่อได้แบ่งปัน ... The simple life-ชีวิตที่เรียบง่าย Adventurous-รักการผจญภัย Brave heart-ใจกล้าหาญ Creative-มีความคิดสร้างสรรค์ ...

วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2558

ปลาโอแถบ

ปลาโอแถบชื่อสามัญ SKIPJACK TUNA

ชื่อทางวิทยาศาสตร์ Euthynnus pelamis (Linnaeus)

ถิ่นอาศัย ส่วนมากพบอยู่ในทะเลอันดามัน แถบจังหวัดระนอง พังงา ภูเก็ต และสตูล

ลักษณะ  เป็นปลาผิวน้ำ รูปร่างกลมและยาวเพรียวรูปกระสวย ปากกว้าง นัยน์ตาขนาดปานกลาง คล้ายคลึงกับปลาโอ ที่พบเห็นทั่วไปในน่านน้ำไทย ครีบหลังอันที่สองมีขนาดเล็กและไม่สูงครีบหูมีขนาดเล็ก ปลายแหลมเรียว ครีบท้องเล็ก ครีบก้นมีจุดเริ่มต้นอยู่ประมาณกลางครีบหลังอันที่สองมีเกล็ดเฉพาะบริเวณใต้ครีบหลังอันแรกและบริเวณสันข้างตัวมีแถบสีดำ ประมาณ 4-6 แถบ อยู่ใต้เส้นข้างตัว เนื่องจากเป็นปลาที่มีนิสัยชอบกระโดดโลดเต้นตามผิวน้ำ จึงได้ชื่อว่า " Skipjack tuna" แปลว่า กระโดดโลดเต้น อยู่รวมกันเป็นฝูงใหญ่หลายพันหลายหมื่นตัว

ขนาด ความยาวประมาณ 40-80 เซนติเมตร

อาหาร กินปลาผิวน้ำขนาดเล็ก กุ้งและหมึก

ประโยชน์ เนื้อปลาใช้ปรุงเป็นอาหาร

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น