ความสุข จะมีความหมายแท้จริง เมื่อได้แบ่งปัน ... The simple life-ชีวิตที่เรียบง่าย Adventurous-รักการผจญภัย Brave heart-ใจกล้าหาญ Creative-มีความคิดสร้างสรรค์ ...

วันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2558

ปลากะพงแสม ปลาครึดคราด ปลาออดแอด

ปลากะพงแสม ปลาครึดคราด ปลาออดแอดชื่อสามัญ LINED SILVER GRUNT

ชื่อทางวิทยาศาสตร์ Pomadasys hasta (Bloch)

ถิ่นอาศัย พบทั่วไปตามชายฝั่งทะเลของอ่าวไทย

ลักษณะ ปลากะพงแสมรูปร่างคล้ายปลากะพงขาว แต่ลำตัวป้อมสั้นกว่า หัวป้อม จะงอยปากสั้นทู่ นัยน์ตาโต ปากเล็ก มีฟันที่แข็งแรงเรียงกันเป็นแถบ ขากรรไกรบนยาวกว่าขากรรไกรล่างขอบกระดูกแก้มมีขอบหยักคล้ายฟันเลื่อย บริเวณใต้คางมีร่อง 4 ร่อง ลำตัวมีสีขาวอมเทา ด้านหลังมีจุดสีน้ำตาลอมดำเรียงเป็นแถวพาดไปตามความยาวลำตัวประมาณ 4-5 แถว ครีบหลังมีจุดสีน้ำตาลเรียงต่อกันเป็นเส้นเล็กๆ 2-3 เส้น

ขนาด โดยทั่วไปมีความยาวประมาณ 20-65 เซนติเมตร

อาหาร  กินสัตว์น้ำขนาดเล็กที่อาศัยอยู่ตามหน้าดิน

ประโยชน์  เนื้อปลาใช้ปรุงอาหารได้

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น