ความสุข จะมีความหมายแท้จริง เมื่อได้แบ่งปัน ... The simple life-ชีวิตที่เรียบง่าย Adventurous-รักการผจญภัย Brave heart-ใจกล้าหาญ Creative-มีความคิดสร้างสรรค์ ...

วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2558

ปลาอีโต้มอญ ปลาหน้ามอม ปลาอีโต้

ปลาอีโต้มอญ ปลาหน้ามอม ปลาอีโต้
ชื่อสามัญ COMMON DLOPHINFISH

ชื่อทางวิทยาศาสตร์ Coryphaena hippurus Linnaeus

ถิ่นอาศัย ชอบอยู่รวมกันเป็นฝูง ฝูงละไม่มากตัว อยู่ตามใต้เรือ แพ ขอนไม้และสิ่งอื่น ๆ ที่ล่องลอยอยู่ในทะเล พบทั่วไปทั้งฝั่งตะวันออกและตะวันตกของอ่าวไทยและฝั่งทะเลอันดามัน

ลักษณะ เป็นปลาทะเลขนาดเล็กที่อาศัยอยู่ในทะเลลึกลำตัวเรียวยาว แต่เมื่อเติบโตขึ้นลำตัวจะกว้างขึ้นและแบนข้างเล็กน้อย หัวงุ้มลง ทำให้มีรูปร่างคล้ายมีดโต้ มีเกล็ดเล็กละเอียด ปากกว้างและเฉียงขึ้น ฟันเล็กละเอียดครีบหลังยาวเริ่มตั้งแต่บริเวณโหนกหัวไปจนถึงโคนหาง ครีบหางใหญ่เว้าลึกรูปส้อม ตัวผู้มีโหนกหัวนูนออกไปข้างเป็นแนวตั้งฉากกับปาก ส่วนตัวเมียจะมีโหนกหัวลาดลงปลาขนาดโตเต็มวัยลำตัวมีสีน้ำเงินปนเขียว ข้างตัวมีจุดดำเล็กๆ กระจายอยู่ทั่วลำตัว

ขนาด ที่พบทั่วไปมีความยาว 40-100 เซนติเมตร อาจมีความยาวถึง 150 เซนติเมตร

อาหาร กินปลาเล็กและปลาหมึกเป็นอาหาร

ประโยชน์ จัดเป็นปลาที่นิยมตกเป็นเกมส์กีฬา เนื้อใช้เป็นอาหารได้ดี

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น