ความสุข จะมีความหมายแท้จริง เมื่อได้แบ่งปัน ... The simple life-ชีวิตที่เรียบง่าย Adventurous-รักการผจญภัย Brave heart-ใจกล้าหาญ Creative-มีความคิดสร้างสรรค์ ...

วันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2558

ปลาตะเพียนน้ำเค็ม ปลาโคก ปลามักคา

ปลาตะเพียนน้ำเค็ม ปลาโคก ปลามักคาชื่อสามัญ CHACUNDA GIZZARD-SHAD

ชื่อทางวิทยาศาสตร์ Anodontostoma chacunda (Hamilton-Buchanan)

ถิ่นอาศัย หากินตามพื้นหน้าดินตามชายฝั่งทะเลและบริเวณตามปากแม่น้ำ พบทั่วไป ในอ่าวไทย

ลักษณะ  เป็นปลาน้ำกร่อยรูปร่างคล้ายกับปลาตะเพียนน้ำจืด ลักษณะลำตัวป้อมสั้นจะงอยปากสั้นทู่ ตามีเยื่อไขมันหุ้ม ปากเล็ก ท้องแบนเป็นสันคมซึ่งเกิดขึ้นเพราะการเปลี่ยนรูปของเกล็ดไปทำหน้าที่ในการป้องกันตัว ครีบหางเว้าลึก ครีบอื่นๆมีขนาดเล็ก สีของลำตัวด้านหลังมีสีดำปนเทา ทางด้านท้องสีขาวเงิน หลังช่องเปิดเหงือกมีจุดสีดำข้างละจุด

ขนาด ความยาวประมาณ 14-17 เซนติเมตร

อาหาร กินซากสัตว์และพืชเน่าเปื่อย

ประโยชน์  เนื้อมีรสอร่อยแต่มีก้างฝอยมาก

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น