ความสุข จะมีความหมายแท้จริง เมื่อได้แบ่งปัน ... The simple life-ชีวิตที่เรียบง่าย Adventurous-รักการผจญภัย Brave heart-ใจกล้าหาญ Creative-มีความคิดสร้างสรรค์ ...

วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2558

ปลาหัวแบนด่าง

ปลาหัวแบนด่างชื่อสามัญ SPOTTED FLATHEAD

ชื่อทางวิทยาศาสตร์ Thysanophrys crocodilus

ถิ่นอาศัย พบบริเวณหน้าดินที่เป็นโคลนเลน พบห่างฝั่งตั้งแต่ 40-100 ม.พบทั้งในอ่าวไทยและทะเลอันดามัน

ลักษณะ  เป็นปลาหน้าดิน มีรูปร่างเรียวยาว ลำตัวค่อนข้างกลม หัวมีขนาดใหญและยาวและแบนลาด มีหนามซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนรูปของผิวหนัง ปกคลุมอยู่ทั่วหัว ปากกว้าง นัยน์ตาค่อนข้างโต มีกระดูกเป็นหนามแหลม 3 อัน บนแก้ม เกล็ดค่อนข้างใหญ่ ครีบหลังมี 2 อัน อันอ่อนมีขนาดใกล้เคียงกับครีบก้น ครีบหูมีขนาดเล็ก ครีบท้องยาวและปลายแหลม ครีบหางมีขนาดใหญ่ปลายมน สีพื้นของลำตัวเป็นมีเทาปนเขียว มีแถบสีดำเป็นบั้งอยู่ข้างตัว มีจุดสีดำเล็กๆ กระจายอยู่ทั่วลำตัว ครีบหลังอันแรกทีแถบสีดำ ครีบหางมีรอยแต้มสีดำเช่นกัน

ขนาด ความยาวประมาณ 25-40 เซนติเมตร

อาหาร สัตว์น้ำวัยอ่อน

ประโยชน์ ใช้เป็นอาหาร

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น