ความสุข จะมีความหมายแท้จริง เมื่อได้แบ่งปัน ... The simple life-ชีวิตที่เรียบง่าย Adventurous-รักการผจญภัย Brave heart-ใจกล้าหาญ Creative-มีความคิดสร้างสรรค์ ...

วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2558

ปลาเหลืองปล้องหม้อ

ปลาเหลืองปล้องหม้อชื่อสามัญ BLUE AND GOLD FUSILIER

ชื่อทางวิทยาศาสตร์ Caesio caerulaureus Lacepede

ถิ่นอาศัย ตามกองหินใต้น้ำ ข้างเกาะที่เป็นน้ำใส พื้นท้องทะเลที่เป็นหิน ปะการัง ทรายและที่มีความเค็มของน้ำทะเล

ลักษณะ เป็นปลาทะเลที่อยู่ระดับกลางน้ำ มีลำตัวยาว หางเรียวยาว แบนข้าง หัวป้อม จะงอยปากสั้น นัยน์ตาค่อนข้างโต มีเยื่อไขมันปกคลุม ปากแคบและเฉียงขึ้น มีฟันเล็กและแหลมคม เกล็ดเล็ก ครีบหลังยาว ส่วนที่เป็นก้านครีบแข็งและก้านครีบอ่อนเชื่อมเป็นแผ่นเดียวกัน ครีบหูและครีบท้องมีขนาดใกล้เคียงกันและมีปลายแหลม ครีบก้นค่อนข้างยาว ครีบหางเป็นแฉกลึก ปลายแฉกเรียวแหลม พื้นลำตัวเป็นสีน้ำเงินปนเขียว ท้องสีขาวเงิน ด้านข้างมีแถบสีเหลืองด้านละแถบ ครีบหลังมีขอบสีเทาเข้ม ฐานครีบหูมีแต้มสีดำข้างละหนึ่งจุด มีแถบสีดำอยู่ด้านในของแฉกหางทั้งสองอัน

ขนาด ความยาวประมาณ 18-30 เซนติเมตร

อาหาร พืชน้ำและแมลง

ประโยชน์ ใช้เป็นอาหาร

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น