ความสุข จะมีความหมายแท้จริง เมื่อได้แบ่งปัน ... The simple life-ชีวิตที่เรียบง่าย Adventurous-รักการผจญภัย Brave heart-ใจกล้าหาญ Creative-มีความคิดสร้างสรรค์ ...

วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2558

ปลาสีกุลตาพอง

ปลาสีกุลตาพองชื่อสามัญ BIGEYE SCAD

ชื่อทางวิทยาศาสตร์ Caranx crumenophthalmus (Bloch)

ถิ่นอาศัย อยู่รวมกันเป็นฝูงอาศัยอยู่ตามผิวน้ำและกลางน้ำบริเวณชายฝั่งทะเล

ลักษณะ มีลำตัวเรียวยาวและค่อนข้างกลม ปากกว้าง จะงอยปากแหลม เกล็ดตามลำตัวเล็ก นัยน์ตาโตมาก ครีบหูยาวปลายแหลม ครีบหางแฉกลึก ลำตัวมีสีเขียวปนน้ำเงิน ด้านท้องสีเงิน ลักษณะเด่นคล้ายปลาสีกุนข้างเหลืองแต่ต่างกันที่ปลาสีกุนตาโตนั้น มีเกล็ดใหญ่เรียงนูนเป็นสันตั้งแต่กลางลำตัวจนถึงโคนหางข้างละ 1 แถว มีฟันละเอียดบนขากรรไกรบนและล่าง และมีแถบสีเหลืองพาดตามความยาวลำตัว

ขนาด  ความยาวประมาณ 15-23 เซนติเมตร

อาหาร แพลงค์ตอนและสัตว์น้ำซึ่งมีขนาดเล็ก

ประโยชน์ ใช้บริโภคและทำปลาตากแห้ง

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น