ความสุข จะมีความหมายแท้จริง เมื่อได้แบ่งปัน ... The simple life-ชีวิตที่เรียบง่าย Adventurous-รักการผจญภัย Brave heart-ใจกล้าหาญ Creative-มีความคิดสร้างสรรค์ ...

วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2558

ปลาโอลาย ปลาโอแกลบ

ปลาโอลาย ปลาโอแกลบชื่อสามัญ EASTERN LITTLE TUNA

ชื่อทางวิทยาศาสตร์ Euthynnus affinis (Cantor)

ถิ่นอาศัย พบในอ่าวไทยทั้งฝั่งทะเลตะวันออก และตะวันตก และบริเวณทะเลอันดามัน

ลักษณะ  เป็นปลาโอขนาดกลางชอบว่ายและกระโดดอยู่บริเวณผิวน้ำ รูปร่างเพรียว หัวและหางเรียวเป็นรูปกระสวย ลำตัวบริเวณเหนือเส้นข้างตัวเป็นสีน้ำเงินเข้มและมีลวดลายสีดำเฉียง กับลำตัวใต้ครีบหูมีจุดดำ 2-4 จุด ครีบทุกครีบมีสีคล้ำหรือขาว

ขนาด ความยาวประมาณ 25-50 เซนติเมตร

อาหาร กินปลาผิวน้ำซึ่งมีขนาดเล็กกว่า

ประโยชน์ เนื้อใช้ปรุงอาหารได้

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น