ความสุข จะมีความหมายแท้จริง เมื่อได้แบ่งปัน ... The simple life-ชีวิตที่เรียบง่าย Adventurous-รักการผจญภัย Brave heart-ใจกล้าหาญ Creative-มีความคิดสร้างสรรค์ ...

วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2558

ปลาลัง ปลาทูโม่ง ปลาโม่งลัง

ปลาลัง ปลาทูโม่ง ปลาโม่งลังชื่อสามัญ  INDIAN MACKERREL

ชื่อทางวิทยาศาสตร์ Rastrelliger kanagurta Ruppell

ถิ่นอาศัย พบแพร่กระจายทั่วไปทั้งอ่าวไทยและทะเลอันดามัน

ลักษณะ ปลาลัง เป็นปลาผิวน้ำที่ชอบรวมกลุ่มมีรูปร่างคล้ายคลึงกับปลาทูมาก แต่มีขนาดใหญ่กว่าเล็กน้อย มีลำตัวยาวเรียว ความยาวของหัวยาวกว่าความกว้างของลำตัว ปากกว้าง นัยน์ตามีเยื่อไขมันปกคลุมอยู่โดยรอบ ครีบหลังมี 2 อัน ครีบหางเว้าลึกเป็นส้อม พื้นลำตัวมีสีน้ำเงินปนเขียวมีจุดดำ 2 แถวเรียงไปตามแนวสันหลังใต้ฐานครีบหลังมีแถบสีดำพาดไปตามความยาวของลำตัว บริเวณฐานครีบมีจุดสีดำข้างละจุด

ขนาด ความยาวประมาณ 20-25 เซนติเมตร

อาหาร กินแพลงค์ตอน

ประโยชน์  เนื้อใช้ปรุงเป็นอาหาร

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น