ความสุข จะมีความหมายแท้จริง เมื่อได้แบ่งปัน ... The simple life-ชีวิตที่เรียบง่าย Adventurous-รักการผจญภัย Brave heart-ใจกล้าหาญ Creative-มีความคิดสร้างสรรค์ ...

วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2558

ปลาอีปุดตาโต

ปลาอีปุดตาโตชื่อสามัญ  BIGEYE ILISHA

ชื่อทางวิทยาศาสตร์ Ilisha megaloptera (Swinson)

ถิ่นอาศัย พบแพร่กระจายอยู่ในบริเวณชายฝั่งทะเลอันดามันและอ่าวไทย

ลักษณะ  เป็นปลาทะเลขนาดเล็กประเภทผิวน้ำ ลำตัวยาว แบนข้างมาก ท้องเป็นสันคม ครีบก้นมีฐานยาว ครีบท้องและครีบหลังเล็ก ครีบหางเว้า ปากเฉียงขึ้น นัยน์ตามีขนาดโต สีลำตัวด้านบนสีเทาเข้มส่วนท้องสีขาวเงิน มีจุดสีดำอยู่บริเวณช่องเปิดเหงือกข้างละจุด
ขนาด ความยาวประมาณ 20-30 เซนติเมตร

อาหาร กินปลาและสัตว์น้ำที่อาศัยอยู่ตามผิวน้ำเป็นอาหาร

ประโยชน์  เนื้อปลาใช้ปรุงเป็นอาหาร

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น