ความสุข จะมีความหมายแท้จริง เมื่อได้แบ่งปัน ... The simple life-ชีวิตที่เรียบง่าย Adventurous-รักการผจญภัย Brave heart-ใจกล้าหาญ Creative-มีความคิดสร้างสรรค์ ...

วันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2558

ปลากระเบนนก ปลากระเบนเนื้อดำ ปลากระเบนค้างเคา ปลากระเบนจุดขาว

ปลากระเบนนก ปลากระเบนเนื้อดำ ปลากระเบนค้างคาว ปลากระเบนจุดขาว


ชื่อสามัญ SPOTTED EABLE RAY

ชื่อทางวิทยาศาสตร์ Aetobatus narinari (Euphrasen)

ถิ่นอาศัย ชอบอยู่ตามพื้นหน้าดินที่เป็นโคลนและเข้าตามปากแม่น้ำเพื่อหาอาหาร

ลักษณะ เป็นปลาทะเลประเภทปลาหน้าดิน ครีบแผ่กว้าง แผ่ออกคล้ายปีกนก มีส่วนหางยื่นยาวเรียวเหมือนแส้ โคนหางมีหนามแหลมยื่นออกไป 1-3 อัน มีจุดเล็กสีขาวกระจายทั่วทั้งตัว

ขนาด ความยาวประมาณ 80-150 เซนติเมตร

อาหาร กินพวกลูกกุ้ง หอยและเคย

ประโยชน์ เนื้อใช้ปรุงเป็นอาหาร

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น