ความสุข จะมีความหมายแท้จริง เมื่อได้แบ่งปัน ... The simple life-ชีวิตที่เรียบง่าย Adventurous-รักการผจญภัย Brave heart-ใจกล้าหาญ Creative-มีความคิดสร้างสรรค์ ...

วันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2558

ปลากระทุงเหว กระทุงเหวควาย

ปลากระทุงเหว , กระทุงเหวควาย



ชื่อสามัญ BLACK-SPOT LONG TOM

ชื่อทางวิทยาศาสตร์ Strongylurus strongylura (Van Hasselt)

ถิ่นอาศัย เป็นปลาทะเลซึ่งอาศัยอยู่ตามผิวน้ำ อยู่กระจัดกระจายกันเป็นหมวดหมู่ตามชายฝั่ง และสามารถอาศัยอยู่ตามบริเวณปากแม่น้ำซึ่งเป็นน้ำกร่อยได้

ลักษณะ  ขากรรไกรบนและล่างยื่นยาวออกไปทั้งสองข้าง คล้ายปากนก ทรวดทรงของครีบหางจะมีสัณฐานเป็นแผ่นมนกลม เส้นข้างตัวไม่เป็นสัน ลำตัวมีสีเขียวปนน้ำตาล บริเวณด้านท้องและด้านข้างของลำตัวขาวออกสี บรอนด์เงิน ตรงกึ่งกลางของฐานครีบหางจะมีจุดสีดำหนึ่งจุด

ขนาด ความยาวประมาณ 30-45 เซนติเมตร

อาหาร แมลงน้ำและปลาซึ่งมีขนาดเล็กกว่า

ประโยชน์ ปรุงเป็นอาหารได้

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น