ความสุข จะมีความหมายแท้จริง เมื่อได้แบ่งปัน ... The simple life-ชีวิตที่เรียบง่าย Adventurous-รักการผจญภัย Brave heart-ใจกล้าหาญ Creative-มีความคิดสร้างสรรค์ ...

วันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2558

ปลากระบอกท่อนใต้

ปลากระบอกท่อนใต้ชื่อสามัญ DIAMOND-SCALED GREY MULLET

ชื่อทางวิทยาศาสตร์ Mugil vaigiensis Qnoy & Gaimand

ถิ่นอาศัย  ชอบอาศัยอยู่ตามผิวน้ำ และอาหารตามชายฝั่งทะเลตื้น ๆ และในบริเวณปากแม่น้ำ นครศรีธรรมราช สงขลา สุราษฏร์ธานี ศรีราชา ระยอง จันทบุรี

ลักษณะ รูปร่างเรียวยาว ลำตัวค่อนข้างกลม หัวกว้างใหญ่และแบน ตาเล็กไม่มีเยื่อไขมันปิดมีเกล็ดใหญ่กว่าปลากระบอกชนิดอื่น พื้นสีลำตัวด้านบนเป็นสีน้ำตาลปนเทา มีแถบดำพาดตามยาวลำตัว 8-10 แถบครีบทุกครีบมีสีเทาอมดำหรือน้ำตาลไหม้ แต่ครีบอกมีสีดำเข้มกว่าเห็นได้ชัดเจน

ขนาด ความยาวประมาณ 19-40 เซนติเมตร

อาหาร กินจุลินทรีย์ขนาดเล็กรวมทั้งแมลงน้ำและสัตว์อื่น ๆ ที่มีขนาดเล็กกว่า

ประโยชน์ เนื้อมีรสอร่อย จัดเป็นปลาที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจชนิดหนึ่ง

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น